Pressroom

Beton House
08-05-2023

Beton House w szkole…… na zadanie domowe !

I PRYWATNE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. WŁADYSŁAWA DRAPIEWSKIEGO W PŁOCKU

Zagadnienie ekspresji w dziele architektury i sztuki.

Teoria ekspresji – obok teorii reprezentacji, w sposób istotny wyraża komunikacyjną rolę sztuki, co też nasi uczniowie bardzo dobrze dostrzegają i doceniają w swojej twórczości.

Temat zadania domowego :

W zadaniu domowym należało wybrać z projektów Pracowni Beton House Design & Architecture najbardziej charakterystyczny obiekt, a następnie określić stosunek architekta do użytkownika i otaczającej przestrzeni. Kolejnym zadaniem była identyfikacja materiału elewacji i wyjaśnienie, do jakich idei nawiązuje projekt fasady Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku?

Przykładowa praca :

Zagadnienie ekspresji w dziele architektury i sztuki – jeszcze jedna praca domowa Kariny Lewickiej (I C)

w górę